Klachtenprocedure

Interne klachtenregeling BSO De Bosbes

Ondanks dat ik mijn best doe om de opvang van uw kind zo goed mogelijk te verzorgen, kan het voorkomen dat u minder tevreden bent. U kunt dan mij benaderen om uw probleem te bespreken. Ik zal er alles aan doen om uw probleem zo snel mogelijk op te lossen. Maar het kan natuurlijk ook zo zijn dat u een officiële klacht wilt indienen of dat ik u vraag of u een klacht wilt indienen. Daarvoor hebben we onderstaande klachtenprocedure. Zo kunt u uw klacht kenbaar maken. Uw klacht kan zowel de daadwerkelijke opvang van uw kind als de administratieve afwikkeling betreffen.

Wanneer u een klacht hebt die u officieel wilt melden, vult u een klachtenformulier in. Soms zal ik ook, naar aanleiding van een klacht of probleem, u voorstellen het klachtenformulier in te vullen. U stuurt het klachtenformulier (en eventuele bijlagen) op naar BSO De Bosbes, postadres: Brigadelaan 13, 9471 MP Zuidlaren. Binnen vijf werkdagen na ontvangst van het klachtenformulier ontvangt u van mij een schriftelijke bevestiging. Ook wordt dan aangegeven hoe en binnen welke termijn een oplossing voor de klacht gezocht gaat worden. Binnen vier weken hoort u van mij welke oplossing ik heb gevonden. Om een oplossing te vinden zal ik contact met u opnemen. Bent u uiteindelijk niet tevreden met de oplossing van de klacht en kan of wil BSO De Bosbes geen andere oplossing bieden, dan kunt u uw klacht aanhangig maken bij de Geschillencommissie Kinderopvang, 

Geschillencommissie

Kinderopvang en Peuterspeelzalen

Deze commissie behandelt klachten van consumenten en oudercommissies tegen ondernemers in de kinderopvang over dagopvang (kinderen van 0-4 jaar) en buitenschoolse opvang (kinderen van 4-12 jaar) in kindercentra, gastouderbureaus en peuterspeelzalen.

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen?

De belangrijkste onderwerpen die de commissie kan behandelen zijn:

 • Uitvoering van de overeenkomst
 • Verandering van de overeenkomst
 • Opzegging van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Annulering van de overeenkomst en kosten daarvan
 • Kwaliteit van de opvang
 • Kosten van de opvang
 • Opvangtijden
 • Gedragingen van (medewerkers van) de ondernemer
 • Een besluit van de ondernemer waarin de oudercommissie zich niet kan vinden
   

Welke klachten behandelt de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen niet?
De commissie behandelt geen klachten tegen een gastouder, maar alleen tegen een gastouderbureau.
Het gastouderbureau heeft een klachtenregeling en moet daarin ook een regeling opnemen over de afhandeling van klachten over een gedraging van de gastouder jegens een ouder of een kind. Gedraagt een gastouder zich dus niet zoals het hoort, dan kunt u bij het gastouderbureau klagen. Bij een onbevredigende oplossing kunt u terecht bij het Klachtenloket of bij de Geschillencommissie. Alleen ouders kunnen een klacht of geschil indienen.
 

Het Klachtenloket Kinderopvang
Voordat u een klacht indient bij de Geschillencommissie, doet u er verstandig aan het Klachtenloket Kinderopvang in te schakelen. Daar probeert men een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te vinden. Lukt dit niet of wenst u geen gebruik te maken van het Klachtenloket Kinderopvang dan kunt u ervoor kiezen om uw klacht of geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie.
 

Kosten
De kosten van de behandeling van een klacht bij de Geschillencommissie Kinderopvang en Peuterspeelzalen bedragen: € 25,00.

Dit is het bedrag dat De Geschillencommissie rekent voor het behandelen van uw klacht. Dit geld krijgt u echter terug wanneer uw klacht gegrond wordt verklaard. Als De Geschillencommissie u in het gelijk stelt, wordt de ondernemer verplicht om u dit bedrag terug te betalen. In dat geval zijn er voor u geen kosten aan de procedure verbonden.
 

Procedure
De eerste stap is om het bedrijf te vertellen dat u ontevreden bent. Heeft u na geklaagd te hebben bij de ondernemer samen nog geen oplossing gevonden? Dan kunt u terecht bij de Geschillencommissie. Bekijk de procedure van De Geschillencommissie.
 

Meer informatie

Uw klacht indienen
Digitaal: www.degeschillencommissie.nl. Klik op Klacht indienen. Een digitale klacht kunnen wij sneller behandelen. 
Per post: download het Vragenformulier en stuur het naar de Geschillencommissie, Postbus 90600, 2509 LP Den Haag.