GGD

De GGD is belast met het toezicht op de kwaliteit van de kinderopvang. Jaarlijks vindt op de locatie een uitgebreide inspectie plaats. Soms wordt dit aangekondigd, soms ook niet. De inspectierapporten zijn in te zien op deze website.

In het rapport staat beschreven in hoeverre voldaan wordt aan de kwaliteitseisen uit de Wet Kinderopvang. Aan het eind volgt een advies aan de gemeente. Als niet aan de eisen wordt voldaan, moet de gemeente maatregelen nemen (handhaven). De gemeente zal handhaven volgens het gemeentelijk handhavingsbeleid. Zij kan afspraken maken, sancties opleggen of zelfs een vestiging sluiten.

Als aan álle wettelijke eisen wordt voldaan, adviseert de GGD: niet handhaven. Dat klinkt wat vreemd, maar is dus het mooiste resultaat na een inspectie.

 

 

Typ hier je tekst