Gezondheids- en veiligheidsbeleid

1. Opstellen, implementeren, evalueren en actualiseren van het veiligheids- en gezondheidsbeleid

 

In de praktijk kom ik situaties tegen die om beleid vragen. Door situaties te registreren (zie registratieformulier) kan ik op elk moment in het jaar aanpassingen doen in het veiligheids- en gezondheidsbeleid. De registratieformulieren zitten voor in mijn map die ik dagelijks gebruik om de aanwezigheidslijsten in te vullen. Zo zie ik deze dagelijks en ben ik bewust bezig met het veiligheids- en gezondheidsbeleid.

December is de maand waarin ik terugkijk naar het afgelopen jaar. Heb ik gehandeld naar het veiligheids- en gezondheidsbeleid? Zijn er aanpassingen nodig?

Elk jaar vul ik de vragenlijsten in van de risico-inventarisatie omdat het een goede aanvulling is en ik weer bewust word van situaties in verschillende ruimtes en buiten.

 

 

2. Voornaamste risico’s met grote gevolgen en actieplan

Gezondheid   

Allergie door huisdier                         Wordt in intake genoemd, bij extreme allergie zullen  ouders voor een andere BSO kiezen                                         

 

Ziektekiemen door aanhoesten/      Bij gedragslesjes bespreek ik met kinderen hoe je  niest/hoest (elleboogholte). Er staan standaard                                 niezen                                                        tissues op tafel.

 

  Kind verblijft in ruimte tijdens                Op vrijdag wordt er gezogen/gedweild wanneer er                                                                                                                      schoonmaakwerkzaamheden               kinderen in de ruimte zijn. Dweilen doe ik met ecologisch verantwoorde allesreiniger. De                                                                                                                        stofzuigerzak/filtersworden regelmatig vervangen.

 

Kind wordt blootgesteld aan              Ik noem in de intake dat we veel buiten zijn als het goed weer is. Bij ernstige allergie zullen ouders                                    stuifmeel, onkruid of bomen die        Bij ernstige allergie zullen ouders                                                                                                                                                    een allergie kunnen oproepen           voor een andere BSO kiezen

 

Kind wordt gebeten door een teek    In de EHBO-tas zit een tekentang en een merkstift om de plek aan te geven waar het kind een tekenbeet                                                                                          heeft gehad

Kind wordt gestoken door wesp        Ter preventie wordt na het eten/drinken het gezicht schoon gemaakt en handen afgeveegd aan lotiondoekje.                                                                                  In de EHBO-tas zit een wespen uitzuigsetje waarmee ik de wespensteek kan uitzuigen.

 

Veiligheid

Kind rent al spelend de straat op       In de gedragslesjes komt dit aan bod. Elk jaar oefen ik met de kinderen een aantal gedragslesjes. Dit is er één                                                                                 van (zie bijlage).

Kind bezeert zich aan omheining      In de gedragslesjes komt dit aan bod. Elk jaar oefen ik met de kinderen een aantal gedragslesjes. Dit is er één                                                                                  van (zie bijlage).

Kind struikelt over boomwortel          Doordat we veel in het bos zijn kan dit gebeuren. Geen levensbedreigende situatie dus geen actie zoals het                                                                                  bos vermijden. Voor kleine wondjes heb ik een EHBO-tas altijd bij me. Ik volg elk jaar een kinder EHBO-cursus en                                                                       BHV.

Kind struikelt over oneffenheid          Doordat we veel in het bos zijn kan dit gebeuren. Geen levensbedreigende situatie dus geen actie zoals het bos                                                                             vermijden. Voor kleine wondjes heb ik een EHBO-tas altijd bij me. Ik volg elk jaar een kinder EHBO-cursus en BHV.          

 

3. Inperking risico’s op grensoverschrijdend gedrag t.a.v. kinderen                                                                                                                                                           

Mijn BSO is kleinschalig (max. 6 kinderen), de kans op grensoverschrijdend gedrag is minimaal. Hieronder leg ik uit waarom.

 

Altijd toezicht, kinderen spelen niet alleen.

Wanneer kinderen buiten willen spelen doen we dit met elkaar. Geen situatie waarin een paar kinderen binnen blijven en een paar kinderen buiten spelen.

 

Elke dag een activiteit

Hierdoor wordt er altijd iets aangeboden qua vermaak. Kinderen hoeven zich niet te vervelen. Door activiteiten worden kinderen uitgedaagd zich te ontwikkelen op vele gebieden (sociaal, emotioneel, cognitief).

 

Kinderen denken mee/hebben actieve rol

Kinderen hoeven niet mee te doen aan de activiteit, mogen ook zelf met voorstellen komen. Dit gebeurt vooral door de oudere kinderen (groep 7, 8).

In het zomerseizoen zijn we veel in de volkstuin. Hier hebben kinderen hun eigen vierkante meterbak waarin ze hun eigen groentes/bloemen verbouwen. Ze bepalen zelf wat er in de tuin komt en zijn erg trots op hun eigen oogst.

 

 

3.1 Inperking risico’s op grensoverschrijdend gedrag t.a.v. volwassenen

 

Mijn BSO is kleinschalig (max. 6 kinderen), de kans op grensoverschrijdend gedrag is minimaal door volwassenen.

Als kinderen worden gehaald dan ben ik erbij. Kinderen zijn niet alleen met ouders van andere kinderen. Wanneer een kind wordt gehaald door opa/oma of iemand anders dan moet dit worden gemeld. Zonder melding gaat het kind niet met een vreemde mee.

Vrijwilliger/invalkracht is jarenlang gastouder geweest. Zij heeft een VOG ingeleverd.

Als mijn man thuis komt ziet hij de kinderen minimaal. Zij worden dan opgehaald of zijn al opgehaald door ouders. Ook hij heeft een VOG ingeleverd.

Zelf werk ik al jarenlang met kinderen en ben ik nog lang niet uitgekeken, uitgespeeld en uitontwikkeld met ze. Het blijft een prachtig ding om met ze te mogen ontdekken en te beleven. Natuurlijk heb ik ook een VOG.

 

Doordat ik veel buiten ben met kinderen in de wijk, in het bos, in de volkstuin ben ik veel in beeld bij andere mensen. Elke minuut van de dag is er niet een vierogen principe. Wel is de vrijwilligster hier regelmatig aan het werk en doen we veel samen.

De achterwacht heb ik geregeld met de naaste buren (nr. 15) en de tegenoverburen (nr. 17).

 

 

4. Handelen bij ongezonde/onveilige situatie

 

Doordat ik zes kinderen mag opvangen krijg ik alles tot in detail mee. Wanneer er spanning is tussen kinderen ben ik erbij en praten we erover. Ik laat kinderen vertellen over de situatie, hoe ze het ervaren en door alle kinderen hun verhaal te laten doen komen we in een overlegsfeer en komt ieder er met een goed gevoel uit (Gordon methode).

Wanneer het moeilijk blijft tussen kinderen zal ik met ouders in gesprek gaan. Dit is nog nooit nodig geweest.

Verder heb ik in huis de nodige voorzorgsmaatregelen genomen: stekkerbeveiligers, keukenkastje beveiliger, deurdranger, picto’s, schoonmaakwerkzaamheden in rooster, brandmelders, deel van schuur afgeschermd, kinderen vanaf 7 jaar mogen op step, kinderen vanaf 9 jaar mogen op space-skooter, zitten op skateboard.

 

In het bos zou je denken aan onveilige situaties maar dit heb ik duidelijk afgeschermd. Je mag niet hoger in bomen klimmen tot je hand in de hoogte reikt. Hierdoor zal een val nooit van meters hoog gebeuren.

Mocht dit wel onder mijn toeziend oog gebeuren, ik heb altijd een mobiel mee waarmee ik hulpdiensten kan bereiken. De eerste hulp kan ik zelf verlenen doordat ik BHV en kind-EHBO volg elk jaar.

 

Verder heb ik een cursus meldcode kindermishandeling gedaan om de eerste tekenen van mishandeling te herkennen en ik weet welke wegen ik mag bewandelen bij vermoeden van mishandeling.

 

 

5. Kinderen leren omgaan met kleine risico’s                                                                                                                                                                                       

Hiervoor gebruik ik de gedragslesjes uit de PBK-training van Yorneo. Dit is een training die ik heb gevolgd die uitgaat van het bekrachtigen van het positieve gedrag. Hierin hebben we met gedragslesjes gewerkt. In deze lesjes/toneelstukjes laat ik zien welk gedrag ik verwacht op bepaalde momenten. Wanneer kinderen weten wat er van de wordt verwacht zijn ze heel erg bereidt dit voor je te willen doen.

Zo zijn er regeltjes die gelden voor het lopen naar het grasveld. Er is een klein risico dat er een auto aan komt. Regel is dat kinderen eerst goed kijken voordat ze de straat op lopen. In een gedragslesje oefenen we dit. Kinderen vinden het erg leuk dit te doen omdat ze positief worden bekrachtigd.

In 5.1 vindt je de gedragslesjes.

 

 

5.1 Gedragslesjes

 

In de ruimte

Als je binnen komt/        – wanneer je binnen komt dan begroet je elkaar                                                                                                                                              weg gaat                           – als je naar huis gaat/weg gaat: dan zeg je doei tegen de andere kinderen en de leidster

 

Hoesten/niezen               – als je moet niezen of hoesten, hoe doen we dat?                                                                                                                                                                                            – niezen/hoesten doen we in onze ellenboog, wie weet waarom?                                                                                                                                                                  – wat doe je met je tissue die je hebt gebruikt voor het niezen?

Wanneer je met iets       – als je met iets anders wilt spelen is dat altijd goed. Wel ruim je op waarmee                                                                                      anders gaat spelen            je aan het spelen was                                                                                                                                                                                                 ruim je op waarmee                                                                                                                                                                                                                                                  je aan het spelen was

Wanneer je naar              – als je opgehaald wordt dan ruim je op waarmee je gespeeld hebt                                                                                                                  huis gaat ruim je op

Wc-bezoek                        –      we sluiten de deur van de kamer achter ons

 • licht aan
 • wc-bril omhoog
 • de jongens gaan zittend plassen
 • met een wc-papier vegen we ons af, ook bij plassen
 • doortrekken
 • wc-bril weer naar beneden
 • handen wassen MET zeep
 • handen afdrogen
 • deur sluiten
 • deur van kamer ook sluiten
 • waar vind je een nieuwe toiletrol als deze op is?

 

 Waar speel je?                   –  er loopt een denkbeeldige lijn van de (bruine) kast naar de verwarming/zoutlamp                                                                                                                                – als je speelgoed pakt achter deze lijn, neem je dit mee de kamer in

 

Buiten

Spelen grasveld /              – Hoe lopen we naar het grasveld toe                                                                                                                                                                    hoe?                                      – Voordat je de straat op loopt, wat doe je?

 

Stalen palen/                       – Mag je op de stalen palen lopen of lopen we op het gras?                                                                                                                   grasveld                                – Waarom niet op de palen?

 

Bos                                                                                                                                                                                                                                                                             

In het bos – klimmen          – als je wilt klimmen in een boom mag je tot daar waar je hand komt als je        deze omhoog strekt                                                         

Tuin                               

Gereedschap tuin               – Als we scheppen, harkjes gebruiken in de tuin dan houden we deze laag wanneer we er mee moeten lopen. De schep wijst                                                         met het ijzeren gedeelte naar beneden